Psykiater per konsultation (30-60 min.): kr. 1.600,-

Psykoterapi ved psykolog per konsultation (60 min.): kr. 800,-

Telefonkonsultation: kr. 445,-


(Ved opstart af medicin beregner vi som regel én time-takst for den telefon- og anden kontakt, som over nogen tid hører med).

Visitationssamtaler inkl. skriftlig rapport :  kr 4.000,-

Speciallægeundersøgelser/erklæringer fra kr 8.000,-

Statusattester                                           kr 3.600,-

Afbud/udeblivelse:

Vi forbeholder os ret til at opkræve fuld honorar ved udeblivelser og sent afbud (under 24 timer).

tv-psykiater.dk  har ikke overenskomst med sygesikringen og modtager derfor ikke henvisninger fra egen læge

Der er dog flere måder hvorpå, du kan få hele eller dele af udgifterne refunderet:

  1. Du kan få en henvisning fra det Offentlige System hvis du skal vente mere end 2 måneder på udredning / behandling. Alle patienter har ret til at vælge et privat tilbud, betalt af det offentlige, hvis ventetiden på sygehusbehandling i det offentlige overstiger 2 måneder, og der findes en aftale om denne udredning/behandling mellem Danske Regioner og en privat leverandør.
  2. Du har en privat sygeforsikring. Omfang af dækning afhænger af den ordning du har, og her skal du først i dialog med forsikringsselskabet.
  3. Arbejdsgivere har mulighed for skattefrit at dække behandling for medarbejdere med arbejdsrelaterede problemstillinger.
  4. Din kommune har indvilliget i at betale for udredning og eventuel behandling.
  5. Hvis man er i den offentlige sygesikringsgruppe 2 (se på det gule sygesikringskort) får man en stor del af behandlingen betalt af det offentlige. Man kan skifte til sygesikringsgruppe 2 via borgerservice/på nettet i løbet af 14 dage, og man forpligter sig til at blive i sygesikringsgruppe 2 i mindst et år, før man kan skifte tilbage. Et skifte koster 180 kr. Når man er i sygesikringsgruppe 2 kan man få behandling hos praktiserende psykiater uden henvisning fra egen læge. Man betaler det fulde beløb for behandlingen via tv-psykiater.dk  og får refusion via borgerservice, når man indsender den betalte regning. Som medlem af sygesikringsgruppe 2 skal man regne med at skulle betale ca. 300 kr. per konsultation.
  6. Man betaler det hele selv.
  1. Vælg en terapeut
  2. Book en tid
  3. Indtast information
  4. Betal online